Pismo japońskie

pismo japońskie - japonia-info.pl

Pismo japońskie jest chyba najbardziej skomplikowanym system pisarskim na świecie. Złożoność ta wynikła z potrzeby dopasowania pisma chińskiego do języka japońskiego, ponieważ japońszczyzna i chińszczyzna są od siebie całkowicie różne pod względem struktury.

Przede wszystkim w języku starochińskim wyrazy były jednosylabowe, co znalazło odzwierciedlenie w zapisie „jeden znak = jeden wyraz”. Warto wspomnieć, że z biegiem czasu w chińszczyźnie wzmacniała się tendencja do tworzenia wyrazów wielosylabowych i we współczesnym języku wiele jest właśnie takich słów. Natomiast wyrazy japońskie były (i są) wielosylabowe. Poza tym chiński jest językiem izolującym, a w japońskim mamy fleksję (odmiana czasowników i przymiotników). W związku z tym, na przestrzeni wieków, Japończycy wykształcili własny system zapisu, bazujący na systemie chińskim. Jest to mieszanka logografii (jeden znak = jeden wyraz) i zapisu sylabicznego (znaki używane ze względu na swoją wartość fonetyczną).

Współcześnie używany system nazywa się kanji-kana, ponieważ składają się nań: znaki zapożyczone z Chin (kanji) oraz dwa sylabariusze (hiragana i katakana) stworzone w Japonii. Wyraźna jest tendencja do eliminowania kanji zastępowania ich kaną – z używanych w okresie Meiji kilkunastu tysięcy znaków, obecnie w powszechnym użytku pozostało ich ok. 2.000, tzn.: „Jōyō-kanji” (lista znaków, które powinien znać każdy, kto przeszedł nauczanie obowiązkowe) i „Jinmeiyō-kanji” (spis znaków dopuszczonych do zapisywania imion i nazwisk). Najczęściej za pomocą kanji zapisuje się rzeczowniki oraz tematy czasowników i przymiotników. Partykuły, końcówki fleksyjne, przysłówki zapisywane są hiraganą.

Katakana służy do notowania wyrazów obcych (gairaigo), onomatopei, nazw zwierząt i roślin, których nie zapisuje się już znakami oraz słów, które mają być wyróżnione w tekście.

Prócz tego coraz częściej wplatane coraz częściej w tekst litery łacińskie (rōmaji). Dodatkowo liczby można zapisywać znakami kanji, cyframi arabskimi a nawet rzymskimi.

ikona wpisu: User:Hatukanezumi二葉亭四迷 (Futabatei Shimei) (1908-March) 平凡 (Heibon)、東京 (Tokyo): 如山堂、pp. pp.10-11 copied, trimmed and converted to JPEG by User:Hatukanezumi, from collection of 国立国会図書館近代デジタルライブラリー (Digital Library from the Meiji Era, Japan National Diet Library)., パブリック・ドメイン, Wikipedia [przycięto]


Trochę się napracowałam, żeby przygotować dla Ciebie ten tekst. Mam nadzieję, że się udało :-) Jeśli Ci się podobało - podziel się ze znajomymi (ikonki poniżej).


Masz pytania? Napisz -> http://japonia-info.pl/kontakt/Dostępne na stronach japonia-info.pl materiały przeznaczone są do użytku prywatnego, tzn. że nie możesz ich wykorzystywać ucząc innych albo zamieszczać na swoich stronach poświęconych nauce japońskiego lub czemukolwiek innemu, umieszczać w zbiorach materiałów do nauki (i nie tylko) ani robić z nimi tego, czego nie chciał(a)byś, żeby robiono z Twoją pracą. No chyba, że uzyskasz moją zgodę. Nie możesz też wykorzystywać ich na profilach społecznościowych bez podania źródła wraz z linkiem.Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
two × three =