Okres Jōmon

jomon - japonia-info.pl

Okres Jōmon (縄文) to najdłuższy okres w historii Japonii (ok. 10.500 p.n.e. – ok. 300 r. p.n.e.). Jego nazwa oznacza „wzór sznura” i pochodzi od odcisków sznura, którymi zdobione były ówczesne wyroby ceramiczne.

Naczynia ceramiczne na terenie Japonii zaczęto wyrabiać wcześniej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Garnki wyrabiane były bez użycia koła garncarskiego, z cienkich pasków gliny nakładanych spiralnie jeden na drugi, od podstawy naczynia ku górze. Glinę mieszano z miką, ołowiem, włóknami i połamanymi muszelkami. Po uformowaniu naczynia twórca wygładzał za pomocą narzędzi jego powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Po wysuszeniu naczynia były wypalane w temperaturze ok. 900°C, w ogniskach rozpalanych pod gołym niebem. Produkcją naczyń zajmowały się prawdopodobnie kobiety.

Wykopaliska archeologiczne z tego okresu nie są w stanie pomóc naukowcom w ustaleniu np. przynależności etnicznej ludzi Jōmon. Wiadomo natomiast, że ludzie Jōmon prowadzili półosiadły tryb życia. Mieszkali przeważnie w osadach złożonych z ziemianek budowanych wokół centralnego placu. Byli zbieraczami, myśliwymi i rybakami.

Ponieważ okres Jōmon trwał ok. 10.000 lat i był bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym, podzielono go na sześć podokresów.

Zaczątkowy Jōmon (ok. 10.500 – 8.000 p.n.e.)

Ok. 10.000 r. p.n.e. klimat zaczął się stopniowo ocieplać. Był to okres przejściowy między paleolitem a neolitem.

Ludzie mieszkali w prostych ziemiankach. Pożywienie zdobywali polując na zwierzęta oraz zbierając owoce i orzechy. W tym okresie powstały pierwsze na świecie naczynia ceramiczne. Były to głębokie pojemniki o szpiczastych dnach, zdobione odciskami sznura, używane do gotowania jedzenia.

Jōmon początkowy (ok. 8.000 – 5.000 p.n.e.)

W wyniku ocieplania się klimatu, poziom mórz podniósł się na tyle, żeby rozdzielić dzisiejsze wyspy Shikoku, Kyūshū i Honshū.

Podniesienie się temperatury zaowocowało także zwiększeniem obfitości pożywienia. Ludzie polowali, łowili ryby, zbierali mięczaki morskie, rośliny, owoce, orzechy, nasiona. Dietę ludzi tego okresu poznano badając tzw. pagórki muszlowe (kaizuka), czyli starożytne wysypiska śmieci. Używano kamiennych narzędzi: noży, toporków, żaren.

Wczesny Jōmon (ok. 5.000 – 2.500 p.n.e.)

Zawartość kaizuka pochodzących z tego okresu wskazuje na to, żywność pochodzenia morskiego zajmowała poczesne miejsce w diecie ludzi.

Podobieństwa między ceramiką produkowaną na Kyūshū i w Korei wskazują na istnienie regularnych kontaktów (być może handlowych) między obydwoma miejscami.

Ludzie z wczesnego okresu Jōmon mieszkali w prostokątnych ziemiankach, które tworzyły niewielkie wsie. Znaleziska z tego okresu to przede wszystkim: naczynia ceramiczne służące do gotowania i przechowywania pożywienia, zdobione odciskami sznura, plecione kosze, kościane igły i kamienne narzędzia.

Środkowy Jōmon (ok. 2.500 – 1.500 p.n.e.)

W tym okresie kultura Jōmon osiągnęła swój szczyt, zarówno pod względem populacji ludzi, jak i pod względem rozkwitu rzemiosła. W tym okresie również pojawiły się na wyspach japońskich pierwsze próby uprawy roślin. Również średnie temperatury były w tym okresie najwyższe, co było prawdopodobnie przyczyną migracji ludzi w góry. Wysypiska śmieci, które ludzie po sobie pozostawiali na trasach wędrówek wskazują na to, że w miejscach postojów osiedlali się na dłużej, tworząc większe wspólnoty. Na ich dietę składało się: mięso zwierząt (jeleni, niedźwiedzi, królików, ptaków i ryb), orzechy, grzyby, rośliny i owoce.

Rozwinęło się także życie religijne, na co wskazuje duża liczba wytworzonych w tym okresie figurek glinianych przedstawiających kobiety, monolitów o kształtach fallicznych oraz zwyczaj grzebania zmarłych pod pagórkami muszlowymi.

Późny Jōmon (ok. 1.500 – 1.000 p.n.e.)

W tym okresie klimat ponownie zaczął się ochładzać, w związku z czym ludzie ponownie zaczęli przenosić się z gór na wybrzeże i tam osiedlać, zwłaszcza wzdłuż wschodnich brzegów Honshū. Dary morza ponownie stały się podstawą wyżywienia, co doprowadziło do rozwoju technik rybackich (harpuny i metody połowów na głębokiej wodzie).

Poszczególne grupy ludzi wchodziły w coraz częstsze kontakty między sobą, co spowodowało większe upodobnienie wytwarzanych przez nie wyrobów.

Na większy rozwój życia religijnego, na co wskazuje większa liczba figurek glinianych przedstawiających kobiety oraz budowanie kręgów kamiennych.

Końcowy Jōmon (ok. 1.000 – 300 p.n.e.)

Na końcowy okres Jōmon przypada dalsze oziębianie się klimatu, pociągające za sobą zmniejszenie ilości źródeł pożywienia. Spowodowało to znaczne zmniejszenie populacji ludzi zamieszkujących wyspy japońskie. Ponownie poszczególne grupy ludzkie miały bardziej ograniczony kontakt ze sobą, co doprowadziło do zwiększenia regionalnego zróżnicowania wyrobów rzemieślniczych. Uważa się, że właśnie w tym okresie wprowadzona została uprawa ryżu (hodowanego np. na terenach podmokłych), co dało początek rolnictwu okresu Yayoi.

ikona wpisu: Saigen Jiro東京国立博物館展示。撮影可能下でSaigen Jiroが撮影。, パブリック・ドメイン, Wikipedia [przycięto]


Trochę się napracowałam, żeby przygotować dla Ciebie ten tekst. Mam nadzieję, że się udało :-) Jeśli Ci się podobało - podziel się ze znajomymi (ikonki poniżej).


Masz pytania? Napisz -> http://japonia-info.pl/kontakt/Dostępne na stronach japonia-info.pl materiały przeznaczone są do użytku prywatnego, tzn. że nie możesz ich wykorzystywać ucząc innych albo zamieszczać na swoich stronach poświęconych nauce japońskiego lub czemukolwiek innemu, umieszczać w zbiorach materiałów do nauki (i nie tylko) ani robić z nimi tego, czego nie chciał(a)byś, żeby robiono z Twoją pracą. No chyba, że uzyskasz moją zgodę. Nie możesz też wykorzystywać ich na profilach społecznościowych bez podania źródła wraz z linkiem.Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
4 + 3 =