„O” czy „go” – cz.2

o czy go - przedrostki grzecznościowe - japonia-info.pl

leksykon gramatyki japońskiej - japonia-info.plJapońskie przedrostki grzecznościowe nadają słowom uprzejmy i/lub elegancki wydźwięk. Stosowane zarówno w keigo, jak i w mowie potocznej. Najpopularniejsze z nich to „o” i „go”. Oprócz nich stosowane są niekiedy również: „on”, „mi”, „ki”, „gyo”.

ON, MI, GYO, KI

ON [おん / 御]

Ma charakter bardziej podniosły niż „o” i „go”. Stosowany jest w stylu pisanym. Występuje najczęściej w połączeniach: 御身 (おんみ; Pan, pańskie ciało, osoba), 御社 (おんしゃ; pańska firma, pański chram), 御礼 (おんれい; ukłon, pozdrowienie), 御方 (おんかた; ta osoba), 御血 (おんち; krew Chrystusa).

MI [御 / み]

Prefiks archaiczny, dodawany do wyrazów związanych znaczeniowo z shinto lub cesarzem, np.: 御力 (みちから; boska siła), 御世 (みよ; cesarskie panowanie), 御位 (みくらい; tron cesarski), 御国 (みくに; Japonia), 御門 (みかど; brama do cesarskiego pałacu; również jedna z form zapisania wyrazu みかど; cesarz -> 帝).

Przedrostek ten do tego stopnia zrósł się z niektórymi wyrazami, że nie jest odzwierciedlany w pisowni, a w mowie uprzejmej dodawany jest do nich jeszcze przedrostek „o”, np.: お神酒 (おみき; ceremonialna sake), お神輿 (おみこし; palankin, w którym podczas matsuri obnosi się boski substrat), お宮 (みや; chram).

GYO [御 / ぎょ]

Przedrostek dodawany do wyrazów związanych znaczeniowo z cesarzem, np.: 御名 (ぎょめい; cesarskie imię, cesarski podpis), 御名御璽 (ぎょめいぎょじ;  pieczęć cesarska), 御苑 (ぎょえん; ogrody cesarskie), 御衣 (ぎょい; cesarskie szaty).

KI [貴]

Prefiks używany w stylu epistolarnym i oratorskim, z rzeczownikami sinojaponskimi lub ich jednomorfemowymi zastępnikami, np.: 貴国 (きこく; pański kraj), 貴社 (きしゃ; pańska firma), 貴翰 (きかん; pański list).

czytaj cz.1

ikona wpisu: Dushan Hanuska / CC BY-SA 2.0 [przycięte]


Trochę się napracowałam, żeby przygotować dla Ciebie ten tekst. Mam nadzieję, że się udało :-) Jeśli Ci się podobało - podziel się ze znajomymi (ikonki poniżej).


Masz pytania? Napisz -> http://japonia-info.pl/kontakt/Dostępne na stronach japonia-info.pl materiały przeznaczone są do użytku prywatnego, tzn. że nie możesz ich wykorzystywać ucząc innych albo zamieszczać na swoich stronach poświęconych nauce japońskiego lub czemukolwiek innemu, umieszczać w zbiorach materiałów do nauki (i nie tylko) ani robić z nimi tego, czego nie chciał(a)byś, żeby robiono z Twoją pracą. No chyba, że uzyskasz moją zgodę. Nie możesz też wykorzystywać ich na profilach społecznościowych bez podania źródła wraz z linkiem.Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
9 + ten =