współczesna ortografia japońska - japonia-info.pl
artykuł

Współczesna ortografia japońska

Obecnie obowiązujące zasady ortograficzne, zwane gendai-kanazukai (współczesna ortografia, 現代仮名遣い) lub shin-kanazukai (nowa ortografia), zostały ogłoszone 16 listopada 1948 r. Wprowadzone zmiany, dość gruntowne, miały na celu zastąpienie starej ortografii (rekishiteki-kanazukai, 歴史的仮名遣), opartej na wymowie okresu Heian (794 – 1192). Mimo wielu zmian, […]

o czy go - przedrostki grzecznościowe - japonia-info.pl
artykuł

„O” czy „go” – cz.2

Japońskie przedrostki grzecznościowe nadają słowom uprzejmy i/lub elegancki wydźwięk. Stosowane zarówno w keigo, jak i w mowie potocznej. Najpopularniejsze z nich to „o” i „go”. Oprócz nich stosowane są niekiedy również: „on”, „mi”, „ki”, „gyo”. ON, […]

o czy go - przedrostki grzecznościowe - japonia-info.pl
artykuł

„O” czy „go” – cz.1

W japońszczyźnie występuje szereg przedrostków, które nadają słowom uprzejmy i/lub elegancki wydźwięk. Stosowane zarówno w keigo, jak i w mowie potocznej. Najpopularniejsze z nich to „o” i „go”. Oprócz nich stosowane są niekiedy również: „on”, „mi”, „ki”, […]

keigo - japonia-info.pl
artykuł

Japoński język grzecznościowy – keigo

Charakterystyczny dla języka japońskiego jest bardzo rozbudowany system słów, zwrotów i konstrukcji grzecznościowych (keigo). Niewątpliwie jest on odbiciem hierarchii przestrzeganej w stosunkach społecznych. Dla nazwania niektórych czynności istnieją dwa, a nawet trzy odrębne czasowniki, stosowane […]