Komputer – kompyūta – słówka japońskie

komputer - słówka japońskie - japonia-info.pl
POBIERZ PDF

.

ア行

アイコン ikona
アッドン dodatek
アプリ(ケーション) aplikacja
アップロードする ładować (np. plik na serwer, do chmury)
印刷する [いんさつする] drukować
インストールする instalować
ウイルス wirus
ウィンドウ okno
エンターキー klawisz enter
(押し)ボタン / スイッチ [(おし)ボタン] przycisk, przełącznik, włącznik, wyłącznik

カ行

カーソル kursor
カーソル位置を定める [カーソル位置をさだめる] najechać kursorem
拡張子 [かくちょうし] rozszerzenie pliku
カットアンドペースト wytnij i wklej
壁紙 [かべがみ] tapeta
画面 / スクリーン [がめん] ekran
キー klawisz
キーを押す [キーをおす] wcisnąć / nacisnąć klawisz
きーを長く押す [キーをながくおす] wcisnąć i przytrzymać klawisz
キーボード klawiatura
ケーブル kabel
電源ケーブル [でんげんケーブル] kabel zasilania
コピーする kopiować
コピーアンドペースト skopiuj i wklej
ごみ箱 [ごみばこ] kosz
コンセント gniazdko
コントロールキー klawisz control
コンピュータ komputer

サ行

サーバー serwer
削除する [さくじょする] usuwać, kasować
削除キー / デリートキー [さくじょキー] klawisz delete
シート arkusz kalkulacyjny
シフトキー klawisz shift
ショートカット skrót
スキャナー skaner
スクロールバー pasek przewijania
スパム spam
スピーカー głośnik
スペース spacja
接続する [せつぞくする] podłączyć
設定する / セットする [せっていする] ustawić
セットアップ setup
ソフト(ウェア) soft(ware)

タ行

ダウンロード ściągać (plik)
タスクバー pasek zadań
ツールバー pasek narzędzi
ディスク dysk
光ディスク [ひかりディスク] dysk optyczny
ディレクトリ katalog
ディスプレイ wyświetlacz, monitor
テキストエディタ edytor tekstów
デスクトップ pulpit
電源 [でんげん] zasilanie
電源をつける [でんげんをつける] włączyć zasilanie
電源を消す [でんげんをけす] wyłączyć zasilanie
ドキュメント dokument
ドライバ sterownik
ドラグアンドドロップ przeciągnij i upuść

ナ行

ネットワーク sieć
ノートパソコン laptop

ハ行

ハードディスク / ハードドライブ twardy dysk
パスワード hasło
パスワード変更 [パスワードへんこう] zmiana hasła
パソコン komputer osobisty
バックアップ kopia zapasowa
バックスペースキー klawisz backspace
ファイル plik
ファンクションキー klawisz funkcyjny
フォーマットする formatować (tekst lub dysk)
フォルダ folder
フォント czcionka
プラグイン wtyczka (= plugin)
フリーズする / ハングする 固まる [かたまる] zawiesić się
プリンター drukarka
インクジェットプリンター drukarka atramentowa
レーザープリンター drukarka laserowa
プレーヤー odtwarzacz
プレゼン prezentacja
プローバティー właściwości
プログラム program
保存する zapisywać

マ行

マイク mikrofon
マウス mysz
マウスパッド podkładka pod mysz
メニュー menu
メニューバー pasek menu
元に戻す / アンドゥする [もとにもどす] cofnąć czynność
モニタ / モニター monitor

ヤ行

やり直す / リドゥする [やりなおす] powtórzyć czynność
USBメモリ [ユーエスビーメモリ] pendrive
ユーザー użytkownik
ユーザー名 / ユーザーネーム [ユーザーめい] nazwa użytkownika

ラ行

レコーダー nagrywarka
ログイン login
ログインする [ログインする] logować się
ログイン中 [ログインちゅう] zalogowany
ログオフ wylogowanie

ワ行

WiFi [ワイファイ] WiFi
Webカメラ [ウェブカメラ] kamera internetowa
POBIERZ PDF

.

zobacz też:

facebook po japońsku - japonia-info.pl matematyka - słówka japońskie - japonia-info.pl
Facebook – słówka japońskie matematyka – słówka japońskie
ikona wpisu: akaitori / CC BY-SA 2.0 [przycięto]


Trochę się napracowałam, żeby przygotować dla Ciebie ten tekst. Mam nadzieję, że się udało :-) Jeśli Ci się podobało - podziel się ze znajomymi (ikonki poniżej).


Masz pytania? Napisz -> http://japonia-info.pl/kontakt/Dostępne na stronach japonia-info.pl materiały przeznaczone są do użytku prywatnego, tzn. że nie możesz ich wykorzystywać ucząc innych albo zamieszczać na swoich stronach poświęconych nauce japońskiego lub czemukolwiek innemu, umieszczać w zbiorach materiałów do nauki (i nie tylko) ani robić z nimi tego, czego nie chciał(a)byś, żeby robiono z Twoją pracą. No chyba, że uzyskasz moją zgodę. Nie możesz też wykorzystywać ich na profilach społecznościowych bez podania źródła wraz z linkiem.Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
2 × three =