Klasyfikatory japońskie

klasyfikatory japońskie - japonia-info.pl

leksykon gramatyki japońskiej - japonia-info.plKlasyfikatory to cząstki (morfemy) obligatoryjnie dodawane do liczebników podczas liczenia. Jest to zwyczaj najprawdopodobniej zapożyczony z języka chińskiego. W języku polskim występuje szczątkowo taka metoda liczenia, np. dwie pary butów albo cztery pudełka cukierków. Służy to jednak podkreśleniu tego, że dany przedmiot nie występuje pojedynczo, zaznaczeniu istnienia opakowania zbiorczego itp. Natomiast w japońskim chodzi przede wszystkim o podkreślenie liczby przedmiotów i ich mnogości – czyli o to, co w polskim uzyskujemy za pomocą odpowiednio użytych form liczby pojedynczej bądź mnogiej rzeczowników.

Określone klasy rzeczowników wymagają konkretnych klasyfikatorów. Połączenia te nie zawsze są dla uczących się oczywiste i logiczne, np. klasyfikator hon, służący do liczenia przedmiotów podłużnych i wąskich, zapisywany jest znakiem, który normalnie oznacza książkę. Natomiast zarówno książki w formie europejskiej, jak i zwoje, mają swoje własne klasyfikatory, odpowiednio: satsu i kan.

Ciekawostką jest liczenie zajęcy i królików tak samo jak ptaków i nietoperzy. Wywodzi się to z pomysłowości japońskich mnichów buddyjskich, którym z mięsa wolno było jeść ryby i ptaki. Uznali oni, że uszy królików i zajęcy to takie nieużywane skrzydła, a zatem są zwierzęta te są pokarmem dozwolonym dla pobożnych mnichów. Sytuacja podobna do tej, w której Polacy uznawali bobry za ryby (czyli mięso postne), a cystersi twierdzili, że wszystko, co zostało przez nich złowione na groblach rozdzielających klasztorne stawy rybne, jest rybą – nawet kaczki i sarny.

kl.

co liczy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LUDZIE, ZWIERZĘTA ITP.

ludzie

hitori

futari

sannin

yonin

gonin

rokunin

nananin

hachinin

kyūnin

jūnin

duże zwierzęta i… motyle

ittō

nitō

santō

yontō

gotō

rokutō

nanatō

hattō

kyūtō

juttō

małe zwierzęta i… diabły

ippiki

nihikki

sanbiki

yonhiki

gohiki

roppiki

nanahiki

happiki

kyūhiki

juppiki

ptaki, nietoperze
i… króliki oraz zające

ichiwa

niwa

sanwa

yonwa

gowa

rokuwa

nanawa

hachiwa

kyūwa

jūwa

ryby, małe zwierzęta wodne

ichibi

nibi

sanbi

yonbi

gobi

rokubi

nanabi

hachibi

kyūbi

jūbi

zwłoki,
lalki, manekiny,
posągi, portrety

ittai

nitai

santai

yontai

gotai

rokutai

nanatai

hattai

kyūtai

juttai

bóstwa shintoistyczne,
tabliczki pośmiertne

hito-
hashira

futa-
hashira

mi-
hashira

yo-
hashira

itsu-
hashira

mu-
hashira

nana-
hashira

ya-
hashira

kyū-
hashira

to-
hashira

uprzejmy klasyfikator dla ludzi

ichimei

nimei

sanmei

yonmei

gomei

rokumei

nanamei

hachimei

kyūmei

jūmei

PRZEDMIOTY O OKREŚLONYCH KSZTAŁTACH

podłużne, cienkie przedmioty (ołówki, drzewa, parasole,
krawaty, pociągi, filmy, rzeki, butelki, drogi, tory, kolumny)

ippon

nihon

sanbon

yonhon

gohon

roppon

nanahon

happon

kyūhon

juppon

przedmioty płaskie
(płyty, kartki, z znaczki, widokówki, bluzki, koszule, fotografie, talerze)

ichimai

nimai

sanmai

yonmai

gomai

rokumai

nanamai

hachimai

kyūmai

jūmai

przedmioty okrągłe (koła, kwiaty)

ichirin

nirin

sanrin

yonrin

gorin

rokurin

nanarin

hachirin

kyūrin

jūrin

małe przedmioty,
które można wziąć do ręki (kulki, jajka, ciastka, owoce)

ikko

niko

sanko

yonko

goko

rokko

nanako

hakko

kyūko

jukko

UBRANIA

ubrania

itchaku

nichaku

san-
chaku

yon-
chaku

gochaku

roku-
chaku

nana-
chaku

hatchaku

kyū-
chaku

jutchaku

buty, skarpety (para); inne przedmioty występujące w parach

issoku

nisoku

sansoku

yonsoku

gosoku

ros-
soku

nana-
soku

hassoku

kyūsoku

jussoku

NARZĘDZIA, MASZYNY, POJAZDY

broń palna, gitary, pałeczki tuszu, lektyki,
riksze, skrzypce, wiosła, świece, topory

itchō

nichō

sanchō

yonchō

gochō

rokuchō

nanachō

hatchō

kyūchō

jutchō

narzędzia z ostrzem,
narzędzia z rączką lub uchwytem,
widelce, spodnie, pistolety, kostki tofu, kwartały ulic,
dania w restauracji

itchō

nichō

sanchō

yonchō

gochō

rokuchō

nanachō

hatchō

kyūchō

jutchō

maszyny przymocowane
na stałe do podłoża,
tamy, reaktory, windy i… torii, groby, toaletki oraz wieńce

ikki

niki

sanki

yonki

goki

rokki

nanaki

hakki

kyūki

jukki

ruchome maszyny,
duże instrumenty muzyczne,
samochody, rowery, AGD, duże meble i… pary nart

ichidai

nidai

sandai

yondai

godai

rokudai

nanadai

hachidai

kyūdai

jūdai

miecze japońskie

hito-
furi

futa-
furi

mi-
furi

yo-
furi

itsu-
furi

mu-
furi

nana-
furi

ya-
furi

ku-
furi

to-
furi

łuki, instrumenty strunowe, sieci, moskitiery

itchō

nichō

sanchō

yonchō

gochō

rokuchō

nanachō

hatchō

kyūchō

jutchō

samoloty

ikki

niki

sanki

yonki

goki

rokki

nanaki

hakki

kyūki

jukki

wagony

ichiryō

niryō

sanryō

yonryō

goryō

rokuryō

nanaryō

hachiryō

kyūryō

jūryō

statki, promy

isseki

niseki

sanseki

yonseki

goseki

rokuseki

nanaseki

hasseki

kyūseki

jusseki

okręty

ikkan

nikan

sankan

yonkan

gokan

rokkan

nanakan

hakkan

kyūkan

jukkan

łodzie

issō

nisō

sansō

yonsō

gosō

rokusō

nanasō

hassō

kyūsō

jussō

działa, armaty

ichimon

nimon

sanmon

yonmon

gomon

roku-
mon

nana-
mon

hachi-
mon

kyūmon

jūmon

BUDYNKI

budynki, posesje

ikken

niken

sanken

yonken

goken

rokken

nanaken

hakken

kyūken

jukken

mieszkania, domy

ikko

niko

sanko

yonko

goko

rokko

nanako

hakko

kyūko

jukko

pokoje

hitoma

futama

sanma

yonma

goma

rokuma

nanama

hachima

kyūma

jūma

piętra

ikkai

nikai

sankai

yonkai

gokai

rokkai

nanakai

hakkai

kyūkai

jukkai

namioty

hitohari

futahari

sanhari

yonhari

gohari

rokuari

nanahari

hachihari

kyūhari

juppari

duże budynki

hito-
mune

futa-
mune

mi-
mune

yo-
mune

go-
mune

roku-
mune

nana-
mune

hachi-
mune

kyū-
mune

jū-
mune

DRUKI, PISMA, DOKUMENTY, WIERSZE

książki, zeszyty

issatsu

nisatsu

sansatsu

yonsatsu

gosatsu

roku-
satsu

nana-
satsu

hassatsu

kyū-
satsu

jussatsu

tomy, zwoje, nawinięte rolki

ikkan

nikan

sankan

yonkan

gokan

rokkan

nanakan

hakkan

kyūkan

jukkan

dokumenty, pocztówki, listy, e-maile

ittsū

nitsū

santsū

yontsū

gotsū

rokutsū

nanatsū

hattsū

kyūtsū

juttsū

czasopisma, gazety, sterty papieru

ichibu

nibu

sanbu

yonbu

gobu

rokubu

nanabu

hachibu

kyūbu

jūbu

zdania

ichibun

nibun

sanbun

yonbun

gobun

rokubun

nanabun

hachibun

kyūbun

jūbun

linijki tekstu

ichigyō

nigyō

sangyō

yongyō

goggyō

rokugyō

nanagyō

hachigyō

kyūgyō

jūgyō

litery, znaki kanji, znaki kany

ichiji

niji

sanji

yonji

goji

rokuji

nanaji

hachiji

kyūji

jūji

kreski kanji

ikkaku

nikaku

sankaku

yonkaku

gokaku

rokkaku

nana-
kaku

hakkaku

kyū-
kaku

jukkaku

wiersze

isshi

nishi

sanshi

yonshi

goshi

rokushi

nanashi

hasshi

kyūshi

jusshi

haiku

ikku

niku

sanku

yonku

goku

rokku

nanaku

hakku

kyūku

jukku

rozdziały

ippen

nihen

sanpen

yonpen

gohen

rokuhen

nanahen

happen

kyūhen

juppen

AUDYCJE, NAGRANIA ITP.

utwory muzyczne

ikkyoku

nikyoku

san-
kyoku

yon-
kyoku

gokyoku

rok-
kyoku

nana-
kyoku

hakkyoku

kyū-
kyoku

jukkyoku

sztuki, pokazy, przedstawienia,
również akty i sceny sztuk

ichimaku

nimaku

san-
maku

yon-
maku

gomaku

roku-
maku

nana-
maku

hachi-
maku

kyūmaku

jūmaku

odcinki serialu, historie

ichiwa

niwa

sanwa

yonwa

gowa

rokuwa

nanawa

hachiwa

kyūwa

jūwa

role aktorskie

ichiyaku

niyaku

san’-
yaku

yon’-
yaku

goyaku

roku-
yaku

nana-
yaku

hachi-
yaku

kyūyaku

jūyaku

stacje telewizyjne i radiowe; rozgrywki w gry planszowe

ikkyoku

nikyoku

san-
kyoku

yon-
kyoku

gokyoku

rok-
kyoku

nana-
kyoku

hachi-
kyoku

kyū-
kyoku

jukkyoku

MEBLE ITP.

lustra, gry planszowe,
ściany w pokoju

ichimen

nimen

sanmen

yonmen

gomen

rokumen

nanamen

hachimen

kyūmen

jūmen

wiszące zwoje

ippuku

nifuku

sanpuku

yonfuku

gofuku

roppuku

nanafuku

happuku

kyūfuku

juppuku

tatami

ichijō

nijō

sanjō

yonjō

gojō

rokujō

nanajō

hachijō

kyūjō

jūjō

krzesła

ikkyaku

nikyaku

san-
kyaku

yon-
kyaku

go-
kyaku

rok-
kyaku

nana-
kyaku

hakkyaku

kyū-
kyaku

jukkyaku

komody, kredensy, szuflady; flagi

hitosao

futasao

sansao

yonsao

gosao

rokusao

nanasao

hachisao

kyūsao

jussao

biurka, stoły

ittaku

nitaku

santaku

yontaku

gotaku

rokutaku

nanataku

hattaku

kyūtaku

juttaku

JEDZENIE, NAPOJE, LEKI

szklanki, kubki, filiżanki napoju; zawartość łyżki lub łyżeczki

ippai

nihai

sanbai

yonhai

gohai

roppai

nanahai

happai

kyūhai

juppai

dania

ippin

nihin

sanpin

yonhin

gohin

roppin

nanahin

happin

kyūhin

juppin

tabletki, pastylki, pigułki

ichijō

nijō

sanjō

yonjō

gojō

rokujō

nanajō

hachijō

kyūjō

jūjō

切れ

kromki, plasterki

hitokire

futakire

mikire

yonkire

gokire

rokkire

nanakire

hachikire

kyūkire

jukkire

drinki

ikkon

nikon

sankon

yonkon

gokon

rokkon

nanakon

hakkon

kyūkon

jukko

人前

porcje jedzenia

ichi-
ninmae

ni-
ninmae

san-
ninmae

yo-
ninmae

go-
ninmae

roku-
ninmae

nana-
ninmae

hachi-
ninmae

kyū-
ninmae

jū-
ninmae

bochenki

ikkin

nikin

sankin

yonkin

gokin

rokkin

nanakin

hakkin

kyūkin

jukkin

CZAS

dni (jako miara czasu)

ichinichi

futsuka

mikka

yokka

itsuka

muika

nanoka

yōka

kokono-
ka

tōka

週間

tygodnie (jako miara czasu)

isshū-
kan

nishū-
kan

sanshū-
kan

yonshū-
kan

goshū-
kan

rokushū-
kan

nanashū-
kan

hasshū-
kan

kyūshū-
kan

jusshū-
kan

ヶ月

miesiące (jako miara czasu)

ikka-
getsu

nika-
getsu

sanka-
getsu

yonka-
getsu

goka-
getsu

rokka-
getsu

nanaka-
getsu

hakka-
getsu

kyūka-
getsu

jukka-
getsu

年間

rok (jako miara czasu)

ichi-
nenkan

ni-
nenkan

san-
nenkan

yo-
nenkan

go-
nenkan

roku-
nenkan

nana-
nenkan

hachi-
nenkan

kyū-
nenkan

jū-
nenkan

時間

godziny (jako miara czasu
a nie jako wskazania na zegarze)

ichi-
jikan

ni-
jikan

san-
jikan

yo-
jikan

go-
jikan

roku-
jikan

nana-
jikan

hachi-
jikan

kyū-
jikan

jū-
jikan

minuty

ippun

nifun

sampun

yonpun

gofun

roppun

nanafun

happun

kyūfun

juppun

sekundy

ichibyō

nibyō

sanbyō

yonbyō

gobyō

rokubyō

nanabyō

hachibyō

kyūbyō

jūbyō

czyjś wiek (również pisane jako )

issai

nisai

sansai

yonsai

gosai

rokusai

nanasai

hassai

kyūsai

jussai

noclegi

ippaku

nihaku

sanbaku

yonhaku

gohaku

roppaku

nana-
haku

happaku

kyūhaku

juppaku

pokolenia, panowania,
okresy historyczne

ichidai

nidai

sandai

yondai

godai

rokudai

nanadai

hachidai

kyūdai

jūdai

RÓŻNE

dawki, dozy

ippuku

nifuku

sanpuku

yonfuku

gofuku

roppuku

nana-
fuku

happuku

kyūfuku

juppuku

razy, stopnie (temperatury, kąta)

ichido

nido

sando

yondo

godo

rokudo

nanado

hachido

kyūgo

jūdo

razy

ikkai

nikai

sankai

yonkai

gokai

rokkai

nanakai

hakkai

kyūkai

jukkai

warstwy

hitoe

futaee

sanjū

yonjū

gojū

rokujū

nanajū

hachijū

kyūjū

jūjū

wiązki, bukiety, pliki

hito-
taba

futa-
taba

mi-
taba

yo-
taba

go-
taba

roku-
taba

nana-
taba

hachi-
taba

kyū-
taba

jut-
taba

grupy, zestawy, pary typu: mąż i żona, bliźnięta, tancerz i tancerka

hito-
kumi

futa-
kumi

san-
kumi

yon-
kumi

go-
kumi

rok-
kumi

nana-
kumi

hak-
kumi

kyū-
kumi

juk-
kumi

pudełka

hito-
hako

futa-
hako

san-
pako

yon-
hako

go-
hako

rop-
pako

nana-
hako

hap-
pako

kyū-
hako

ju-
ppako

nasiona, ziarna

hito-
tsubu

futa-
tsubu

san-
tsubu

yon-
tsubu

go-
tsubu

roku-
tsubu

nana-
tsubu

hachi-
tsubu

kyū-
tsubu

jut-
tsubu

numery, wydania

ichigō

nigō

sangō

yongō

gogō

rokugō

nanagō

hachigō

kyūgō

jūgō

stopnie (również schodów), poziomy

ichidan

nidan

sandan

yondan

godan

rokudan

nanadan

hachidan

kyūdan

jūdan

krople

itteki

niteki

santeki

yonteki

goteki

rokuteki

nanateki

hatteki

kyūteki

jutteki

rzeczowniki nieżywotne; może zastąpić
każdy inny klasyfikator;
nie łączy się z liczbami
większymi niż dziewięć

hitotsu

futatsu

mittsu

yottsu

itsutsu

muttsu

nanatsu

yattsu

kokono-
tsu

zobacz też:

ikona wpisu: Sebastian Bassi / CC BY 2.0 [przycięto]

Specjalne podziękowania dla mojej przyjaciółki, Miwako-san, za pomoc i cierpliwość (^_^)!Trochę się napracowałam, żeby przygotować dla Ciebie ten tekst. Mam nadzieję, że się udało :-) Jeśli Ci się podobało - podziel się ze znajomymi (ikonki poniżej).


Masz pytania? Napisz -> http://japonia-info.pl/kontakt/Dostępne na stronach japonia-info.pl materiały przeznaczone są do użytku prywatnego, tzn. że nie możesz ich wykorzystywać ucząc innych albo zamieszczać na swoich stronach poświęconych nauce japońskiego lub czemukolwiek innemu, umieszczać w zbiorach materiałów do nauki (i nie tylko) ani robić z nimi tego, czego nie chciał(a)byś, żeby robiono z Twoją pracą. No chyba, że uzyskasz moją zgodę. Nie możesz też wykorzystywać ich na profilach społecznościowych bez podania źródła wraz z linkiem.1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
nineteen + twelve =