Japoński język grzecznościowy – keigo

keigo - japonia-info.pl

leksykon gramatyki japońskiej - japonia-info.plCharakterystyczny dla języka japońskiego jest bardzo rozbudowany system słów, zwrotów i konstrukcji grzecznościowych (keigo). Niewątpliwie jest on odbiciem hierarchii przestrzeganej w stosunkach społecznych.

Dla nazwania niektórych czynności istnieją dwa, a nawet trzy odrębne czasowniki, stosowane w zależności od tego kto do kogo mówi. Generalnie istnieje podział na formy wywyższające słuchacza, uniżające mówiącego i neutralne.

Najbardziej powszechnym sposobem nadania zdaniu grzecznego wyrazu jest dodanie do czasownika końcówki grzecznościowej „masu„. Zamiast powiedzieć „kaku” lepiej jest mówić „kakimasu„. Pierwsza forma, choć jak najbardziej poprawna gramatycznie, uznawana jest za niewłaściwą towarzysko. Używają jej właściwie tylko równi sobie mężczyźni i raczej we własnym gronie.
Końcówkę „masu” należy dodawać również do czasowników grzecznościowych.
Trzeba pamiętać, że czasownik może w zdaniu japońskim pełnić rolę orzeczenia. Grzeczną odmianę takiego zdania tworzymy dodając do czsownika uprzejmą formę spójki „da (ja)”, czyli „desu„. Czyli, zamiast „chiisai” lepiej powiedzieć „chiisai desu„.

Wyższy poziom grzeczności osiąga się stosując konstrukcje „o-[2 forma czasownika] suru” (forma uniżająca mówiącego) i „o-[2 forma czasownika]-ni naru” (forma wywyższająca rozmówcę), np.: o-kaki shimasu i o-kaki-ni narimasu.

Uprzejmy wydźwięk wypowiedziom nadaje również stosowanie biernej formy czasownika, czyli formy zakończonej na ~reru/~rareru, np.: kakareru, mirareru, w stosunku do rozmówcy; oraz formy sprawczej, czyli czasowników z końcówką ~seru/~saseru, np.: kakaseru, misaseru, w stosunku do siebie samego.

Uprzejme formy czasowników najprościej utworzyć dodając do nich przedrostek „o” lub go: o-wakai, o-genki, go-kekkō. Bardziej uprzejme „i przymiotniki” tworzy się poprzedzając przedrostkiem „o” specjalną, starą formę przymiotnika: wakai – o-wakō; atarashii – o-atarashū; samui – o-samō; tsuyoi – o-tsuyō. Formy te są obecnie rzadko stosowane, chyba że występują w utartych zwrotach: o-medetō gozaimasu, o-hayō gozaimasu, arigatō gozaimasu.

Kolejnym sposobem ugrzecznienia wypowiedzi jest stosowanie przedrostka „o/go„. Dodaje się go do rzeczowników, przymiotników i form czasownikowych: o-hana, o-kirei, go-ryōshin.

Inną metodą jest stosowanie odpowiednich rzeczowników i czasowników.

ikona wpisu: jessleecuizon / Foter.com / CC BY [przycięto]


Trochę się napracowałam, żeby przygotować dla Ciebie ten tekst. Mam nadzieję, że się udało :-) Jeśli Ci się podobało - podziel się ze znajomymi (ikonki poniżej).


Masz pytania? Napisz -> http://japonia-info.pl/kontakt/Dostępne na stronach japonia-info.pl materiały przeznaczone są do użytku prywatnego, tzn. że nie możesz ich wykorzystywać ucząc innych albo zamieszczać na swoich stronach poświęconych nauce japońskiego lub czemukolwiek innemu, umieszczać w zbiorach materiałów do nauki (i nie tylko) ani robić z nimi tego, czego nie chciał(a)byś, żeby robiono z Twoją pracą. No chyba, że uzyskasz moją zgodę. Nie możesz też wykorzystywać ich na profilach społecznościowych bez podania źródła wraz z linkiem.Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
17 + nine =