japońskie stolice - japonia-info.pl
artykuł

Japońskie stolice

Jeśli chodzi o japońskie stolice, to najstarsze źródła pisane podają kilkadziesiąt nazw tzw. stolic cesarskich (miyako 都) lokalizowanych w prowincji Yamato (大和) lub Kawachi (河內). Były to siedziby władców zmieniane po każdym panowaniu (niekiedy w […]

nengo - nazwy er - japonia-info.pl
artykuł

Nengō – nazwy er

System ten został zapożyczony z Chin. Nazwy er (年号, nengō) do dziś służą Japończykom do określania dat, np. na oficjalnych dokumentach często wymagane jest podanie roku w tym systemie. Zamiast „rok 2005” pisze się „Heisei […]

chronologia dziejów Japonii - japonia-info.pl
artykuł

Chronologia dziejów Japonii

Chronologia dziejów Japonii obejmuje wydarzenia, które miały miejsce na Archipelagu Japońskim od czasów starożytnych regionu do najnowszej historii Japonii jako państwa. Jōmon 縄文 ok. 10.000 p.n.e. – ok. 300 p.n.e. Yayoi 弥生 ok. 300 p.n.e. […]

jomon - japonia-info.pl
artykuł

Okres Jōmon

Okres Jōmon (縄文) to najdłuższy okres w historii Japonii (ok. 10.500 p.n.e. – ok. 300 r. p.n.e.). Jego nazwa oznacza „wzór sznura” i pochodzi od odcisków sznura, którymi zdobione były ówczesne wyroby ceramiczne. Naczynia ceramiczne […]