Adopcje po japońsku

adopcje w Japonii - japonia-info.pl

Koncepcja adopcji znana jest we wszystkich kulturach – od pełnego ustanowienia więzów pokrewieństwa po zwykłe wzięcie dziecka na wychowanie. Kiedyś, np. w prawie rzymskim, była to forma zapewnienia sobie przedłużenia rodu. I tak też pozostało do dziś w Japonii. Adopcje po japońsku to najczęściej przysposobienie dorosłego mężczyzny, który nierzadko zostaje też zięciem swoich „rodziców”.

W Polsce nie byłoby to możliwe, ponieważ adopcja oznacza ustanowienie więzów pokrewieństwa takich samych, jakby to miało miejsce w przypadku dziecka biologicznego – zarówno pomiędzy nim i jego rodzicami, jak i nim, a jego ewentualnym rodzeństwem. Dodatkowo, u nas adoptować można jedynie osobę małoletnią, (czyli poniżej 18. roku życia), która nie wstąpiła w związek małżeński. Z przedłużaniem rodu – przynajmniej z prawnego punktu widzenia – nie mamy problemów, bo każde z narzeczonych może przyjąć nazwisko drugiego (zamiast albo obok własnego).

A jak jest w Japonii? 

Istnieje, naturalnie, adopcja „klasyczna”, ale stanowi nikły odsetek wszystkich adopcji przeprowadzanych w Japonii. Bardziej niezwykła dla nas jest japońska adopcja dorosłych, traktowana jako sposób na przedłużenie rodu w momencie, gdy w rodzinie nie ma synów. W takich przypadkach seniorzy adoptują niespokrewnionego młodzieńca, który przyjmie ich nazwisko i zostanie ich spadkobiercą oraz – jeśli mają córkę bądź córki – zostanie ich zięciem.

Historia

Wzmianki na temat tej praktyki pochodzą już z XIII w., ale na dobre rozpowszechniła się ona w epoce Tokugawa (1600-1868). Chodził o zapewnienie trwania nazwisku albo o np. szybkie posiadanie dorosłego syna (to w przypadku, gdy w rodzinie byli synowie rodzeni, ale byli oni jeszcze dziećmi).

Współcześnie chodzi przede wszystkim o zapewnienie dziedzica – yōshi-engumi (養子縁組). Rodziny bez synów adoptują młodych mężczyzn – mogą (ale nie muszą) to być zięciowie ich córek. Jeszcze na początku XX w. bycie przysposobionym zięciem (mukoyōshi, 婿養子) było uważane raczej za powód do wstydu, przede wszystkim w związku z niskim statusem, jaki taki mężczyzna posiadał w swojej nowej rodzinie. Jedynym zadaniem mukoyōshi było pośredniczenie w przekazaniu nazwiska teściów ich wnukom. Dziś często poszukiwani są mężczyźni, którzy nie tylko zapewnią rodowi trwanie, ale również poprowadzą rodzinne biznesy, czyli zajmą się sprawami familii jak rodzeni pierworodni, np. Suzuki Osamu (鈴木修), CEO Suzuki, to już czwarty przysposobiony dziedzic zarządzający tą firmą. Powstają nawet wyspecjalizowane serwisy randkowe, które pośredniczą między rodzinami a młodzieńcami chcącymi przyjąć rolę mukoyōshi. Mukoyōshi przyjmuje nazwisko żony oraz jest wykreślany ze swojego rejestru rodzinnego i dopisywany do rejestru (koseki, 戸籍) swojej nowej rodziny (podobnie, jak to ma miejsce w przypadku wychodzących za mąż córek / synowych). Osoby religijne dodatkowo przyjmują na siebie obowiązki związane z kultem „nowych” przodków i są zwalniane z obowiązków względem przodków swojej starej rodziny.

Ciekawostki

Adopcja dziedziców może też objąć obce małżeństwo. Zdarzają się również przysposobienia kobiet – czy to jako synowych, czy to jako córek. Osoby adoptowane, które nie poślubiły córki lub syna swoich przybranych rodziców, mogą szukać drugiej połówki poza nową rodziną. Przysposobienia dorosłych są w Japonii także alternatywą do ułożenia sobie kwestii prawno-spadkowych dla osób homoseksualnych, ponieważ małżeństwa osób tej samej płci nie są tam legalne.

W przypadku adopcji dorosłych strona przysposabiana musi mieć co najmniej 15 lat i być o chociaż jeden dzień młodsza od strony adoptującej. Rodzice adopcyjni mogą przysposobić do dwojga dzieci, jeśli są bezdzietni i maksymalnie jedno, jeśli dzieci posiadają. Stosunek przysposobienia może zostać pod pewnymi warunkami rozwiązany.

Odsetek yōshi-engumi rośnie z roku na rok – w 2004 r. było to 98% wszystkich adopcji. Część z nich dotyczyła dzieci, ale np. w 2011 r. dorośli mężczyźni (20-30 lat) stanowili ponad 90% przysposobionych.

ikona wpisu: Swaity / CC BY 2.0 [przycięto]


Trochę się napracowałam, żeby przygotować dla Ciebie ten tekst. Mam nadzieję, że się udało :-) Jeśli Ci się podobało - podziel się ze znajomymi (ikonki poniżej).


Masz pytania? Napisz -> http://japonia-info.pl/kontakt/Dostępne na stronach japonia-info.pl materiały przeznaczone są do użytku prywatnego, tzn. że nie możesz ich wykorzystywać ucząc innych albo zamieszczać na swoich stronach poświęconych nauce japońskiego lub czemukolwiek innemu, umieszczać w zbiorach materiałów do nauki (i nie tylko) ani robić z nimi tego, czego nie chciał(a)byś, żeby robiono z Twoją pracą. No chyba, że uzyskasz moją zgodę. Nie możesz też wykorzystywać ich na profilach społecznościowych bez podania źródła wraz z linkiem.Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.
thirteen − 12 =