pierwiastki kanji - japonia-info.pl
artykuły

Pierwiastki kanji, cz.2

12 października 2015 japonia-info 0

lp. pierwiastek znaczenie znaki z jōyō-kanji 1 一 jeden 一, 下, 且, 丘, 三, 七, 上, 丈, 世, 丁, 不, 丙 2 丨 kij; pręt 串, 中 3 丶 punkt 丸, 主, 丹, 丼 4 丿 […]

artykuły

Pierwiastki kanji – 48 najważniejszych

5 listopada 2014 japonia-info 0

Pierwiastki w poniższym zestawieniu to klucze najczęściej pojawiające się w znakach z oficjalnie obowiązującego spisu jōyō-kanji. Zostały one uporządkowane wg częstotliwości występowania. Jak widać, wystarczy zapamiętać niecałe 50 kluczy (z 214 istniejących), aby móc odszukać aż 3/4 znaków z jōyō-kanji. W nawiasach podano […]

pierwiastki kanji - japonia-info.pl
artykuły

Pierwiastki kanji, cz.1

13 października 2014 japonia-info 0

Pierwiastki kanji, nazywane też kluczami, to elementy znaków, według których układane są japońskie słowniki znakowe. Jest to 214 symboli, które funkcjonują jako kanji samodzielne lub też (czasem w formie skróconej) są częścią symboli bardziej złożonych. Znajomość pierwiastków i umiejętność ich wyszukiwania […]