artykuły

Katakana – znaki spoza klasycznego gojūon

Pisałam już o katakanie jako takiej. Później dodałam kilka ciekawostek z nią związanych. W obu artykułach znajduje się informacja, że katakana służy, między innymi, do zapisywania wyrazów obcych pochodzących z języków innych niż chiński. Każdemu […]

kanji kolejność stawiania kresek - japonia-info.pl
kanji

Kanji – kolejność stawiania kresek

Aby prawidłowo pisać kanji, należy zachować kolejność stawiania kresek, zgodnie z zestawem zasad zwanych hitsujun. Ułatwia to nie tylko prawidłowe napisanie (i odczytanie przez innych) znaku, ale również naukę kanji i ich zapamiętywanie. Zasady pisania […]

hentaigana - japonia-info.pl
ciekawostki językowe

Hentaigana

Hentaigana (変体仮名) to alternatywne i obecnie już nieoficjalne formy kany. Są pozostałością jeszcze z czasów man’yōgany, kiedy to jedną sylabę języka japońskiego można było zapisać różnymi znakami kanji. Z tych znaków wykształciły się później poszczególne znaki kany, również […]

romaji - japonia-info.pl
język japoński

Rōmaji

Rōmaji (ロ—マ字) to znaki alfabetu łacińskiego używane do zapisywania i transkrybowania wyrazów japońskich. Istnieje kilka systemów transkrybowania japońszczyzny za pomocą rōmaji. Najpopularniejsze to: transkrypcja Hepburna (wraz z odmianami), kunrei-shiki i nihon-shiki. Na zachodzie najpopularniejsza jest transkrypcja […]

furigana - japonia-info.pl
język japoński

Furigana

Furigana (振り仮名; nazywana też yomigana) to kana używana jako pomoc w odczytywaniu kanji – małe znaki sylabiczne umieszczane są nad kanji (w przypadku tekstu pisanego poziomo) lub z prawej (jeśli tekst zapisany jest pionowo). Kana umieszczana jest centralnie […]

współczesna ortografia japońska
język japoński

Współczesna ortografia japońska

Obecnie obowiązujące zasady ortograficzne, zwane gendai-kanazukai (współczesna ortografia, 現代仮名遣い) lub shin-kanazukai (nowa ortografia), zostały ogłoszone 16 listopada 1948 r. Wprowadzone zmiany, dość gruntowne, miały na celu zastąpienie starej ortografii (rekishiteki-kanazukai, 歴史的仮名遣), opartej na wymowie okresu Heian (794 – 1192). Mimo wielu zmian, […]