Japońskie zwroty z głową

atama - japonia-info.pl

Do nauki języka trzeba podchodzić z głową. Dlatego dzisiaj przedstawię kilka zwrotów, których główną bohaterką jest głowa (頭; あたま). Zaczynamy?

頭が上がらない [あたまがあがらない]nie dorównywać komuś
頭がどうかしている [あたまがどうかしている]nie mieć piątej klepki
頭が古い [あたまがふるい]być staroświeckim
頭が変になる [あたまがへんになる]zwariować
頭が低い [あたまがひくい]być skromnym
頭がいい [あたまがいい]być mądrym
頭がいっぱい [あたまがいっぱい]coś zaprząta komuś głowę
頭が固い [あたまがかたい]być upartym
頭が切れる [あたまがきれる]być inteligentnym, sprytnym
頭がおかしい [あたまがおかしい]być niespełna rozumu
頭がさえる [あたまがさえる]myśleć trzeźwo
頭が下がる [あたまがさがる]okazać komuś podziw
頭が高い [あたまがたかい]być wyniosłym
頭が悪い [あたまがわるい]być głupim
頭が柔らかい [あたまがやわらかい]być elastycznym
頭に血が上る [あたまんいちがのぼる]być podekscytowanym
頭に入れる [あたまにいれる]zapamiętać sobie
頭にこびりつく [あたまにこびりつく]utkwić w pamięci
頭に来る [あたまにくる]zdenerwować się, być wściekłym
頭におく [あたまにおく]brać pod uwagę
頭に浮かぶ [あたまうかぶ]przyjść na myśl
頭の回転が速い [あたまのかいてんがはやい]być lotnym
頭の回転が遅い [あたまのかいてんがおそい]wolno myśleć
頭の弱い [あたまのよわい]o ptasim móżdżku
頭を働かせる [あたまをはたらかせる]myśleć; ćwiczyć umysł
頭を捻る [あたまをひねる]głowić się nad czymś
頭を冷やす [あたまをひやす]ochłonąć
頭を痛める [あたまをいためる]martwić się
頭を抱える [あたまをかかえる]martwić się
頭をかく [あたまをかく]być zawstydzonym
頭を切り替える [あたまをきりかえる]zmienić sposób myślenia, poglądy
頭をもたげる [あたまをもたげる]zyskiwać na znaczeniu
頭を悩ます [あたまをなやます]łamać sobie głowę
頭を抑える[あたまをおさえる]kontrolować kogoś
頭を絞る [あたまをしぼる]intensywnie zastanawiać się przed podjęciem decyzji
頭を使う[あたまをつかう]używać głowy
頭を振る [あたまをふる]zaprzeczyć ruchem głowy
ikona wpisu: (c) japonia-info.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz