Japoński język grzecznościowy – keigo

Charakterystyczny dla języka japońskiego jest bardzo rozbudowany system słów, zwrotów i konstrukcji grzecznościowych (keigo). Niewątpliwie jest on odbiciem hierarchii przestrzeganej w stosunkach społecznych.

Dla nazwania niektórych czynności istnieją dwa, a nawet trzy odrębne czasowniki, stosowane w zależności od tego kto do kogo mówi. Generalnie isnieje podział na formy wywyższające słuchacza, uniżające mówiącego i neutralne.

Najbardziej powszechnym sposobem nadania zdaniu grzecznego wyrazu jest dodanie do czasownika końcówki grzecznościowej „masu„. Zamiast powiedzieć „kaku” lepiej jest mówić „kakimasu„. Pierwsza forma, choć jak najbardziej poprawna gramatycznie, uznawana jest za niewłaściwą towarzysko. Używają jej właściwie tylko równi sobie mężczyźni i raczej we własnym gronie.
Końcówkę „masu” należy dodawać również do czasowników grzecznościowych.
Trzeba pamiętać, że czasownik może w zdaniu japońskim pełnić rolę orzeczenia. Grzeczną odmianę takiego zdania tworzymy dodając do czsownika uprzejmą formę spójki „da (ja)”, czyli „desu„. Czyli, zamiast „chiisai” lepiej powiedzieć „chiisai desu„.

Wyższy poziom grzeczności osiąga się stosując konstrukcje „o-[2 forma czasownika] suru” (forma uniżająca mówiącego) i „o-[2 forma czasownika]-ni naru” (forma wywyższająca rozmówcę), np.: o-kaki shimasuo-kaki-ni narimasu.

Uprzejmy wydźwięk wypowiedziom nadaje również stosowanie biernej formy czasownika, czyli formy zakończonej na ~reru/~rareru, np.: kakareru, mirareru, w stosunku do rozmówcy; oraz formy sprawczej, czyli czasowników z końcówką ~seru/~saseru, np.: kakaseru, misaseru, w stosunku do siebie samego.

Uprzejme formy czasowników najprościej utworzyć dodając do nich przedrostek „o” lub go: o-wakai, o-genki, go-kekko. Bardziej uprzejme „i przymiotniki” tworzy się poprzedzając przedrostkiem „o” specjalną, starą formę przymiotnika: wakai – o-wako; atarashii – o-atarashu; samui – o-samo; tsuyoi – o-tsuyo. Formy te są obecnie rzadko stosowane, chyba że występują w utartych zwrotach: o-medeto gozaimasu, o-hayo gozaimasu, arigato gozaimasu.

Kolejnym sposobem ugrzecznienia wypowiedzi jest stosowanie przedrostka „o/go„. Dodaje się go do rzeczowników, przymiotników i form czasownikowych: o-hana, o-kirei, go-ryoshin.

Inną metodą jest stosowanie odpowiednich rzeczownikówczasowników.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz