romaji - japonia-info.pl
język japoński

Rōmaji

Rōmaji (ロ—マ字) to znaki alfabetu łacińskiego używane do zapisywania i transkrybowania wyrazów japońskich. Istnieje kilka systemów transkrybowania japońszczyzny za pomocą rōmaji. Najpopularniejsze to: transkrypcja Hepburna (wraz z odmianami), kunrei-shiki i nihon-shiki. Na zachodzie najpopularniejsza jest transkrypcja […]

wymowa japońska - japonia-info.pl
fonetyka japońska

Wymowa japońska – podejście praktyczne

Wymowa japońska z reguły nie nastręcza Polakom większych trudności, szczególnie że już znajomość zasad uproszczonych ułatwia nam  opanowanie wymowy przybliżonej, dzięki której można mówić w sposób w miarę dla Japończyków zrozumiały i wyzbyć się maniery […]

furigana - japonia-info.pl
język japoński

Furigana

Furigana (振り仮名; nazywana też yomigana) to kana używana jako pomoc w odczytywaniu kanji – małe znaki sylabiczne umieszczane są nad kanji (w przypadku tekstu pisanego poziomo) lub z prawej (jeśli tekst zapisany jest pionowo). Kana umieszczana jest centralnie […]

współczesna ortografia japońska
język japoński

Współczesna ortografia japońska

Obecnie obowiązujące zasady ortograficzne, zwane gendai-kanazukai (współczesna ortografia, 現代仮名遣い) lub shin-kanazukai (nowa ortografia), zostały ogłoszone 16 listopada 1948 r. Wprowadzone zmiany, dość gruntowne, miały na celu zastąpienie starej ortografii (rekishiteki-kanazukai, 歴史的仮名遣), opartej na wymowie okresu Heian (794 – 1192). Mimo wielu zmian, […]

japońskie emotikony - japonia-info.pl
ciekawostki językowe

Japońskie emotikony

Japońskie emotikony konstruowane są inaczej niż te używane w kulturze zachodniej. Nie są to obrócone o 90 stopni uproszczone szkice, ale prawie-że kompletne ilustracje. Warto zapamiętać kilka z nich, bo ułatwi to czatowanie z Japończykami […]

jindai-moji - japonia-info.pl
ciekawostki językowe

Pismo bogów

Jindai-moji, czyli „pismo z czasów bogów*” – w skrócie „pismo bogów” – to termin używany jako określenie sylabariuszy rzekomo stworzonych jeszcze przed przejęciem przez Japończyków pisma chińskiego. Miały to być systemy używane do zapisu języka […]

iroha - japonia-info.pl
ciekawostki językowe

Iro-ha

„Iro-ha” to buddyjski w swojej wymowie wiersz, złożony ze wszystkich znaków kany (każdy z nich występuje tylko raz), ułatwiający ich zapamiętanie i niegdyś stanowiący odpowiednik dzisiejszego porządku „alfabetycznego”. Do dziś, chociaż słowniki nieznakowe układane są […]

manyogana - japonia-info.pl
ciekawostki językowe

Sōgana

Sōgana (草仮名) to chińskie znaki składające się na man’yōganę zapisane „stylem trawiastym” (sō, 草), czyli kursywą. Jednakże nadal jest to pełna forma kursywna, a nie jak w hiraganie – forma uproszczona i wystylizowana. Tak jak w man’yōganie, w […]

manyogana - japonia-info.pl
język japoński

Man’yōgana

Pierwszą udaną w języku japońskim próbą dopasowania pisma do mowy była man’yōgana (万葉仮名). Jest to zestaw znaków chińskich, których w sposób uporządkowany używano do zapisu poszczególnych sylab języka japońskiego. Znaki dobierano tylko ze względu na […]

pismo japońskie - japonia-info.pl
język japoński

Pismo japońskie

Pismo japońskie jest chyba najbardziej skomplikowanym system pisarskim na świecie. Złożoność ta wynikła z potrzeby dopasowania pisma chińskiego do języka japońskiego, ponieważ japońszczyzna i chińszczyzna są od siebie całkowicie różne pod względem struktury. Przede wszystkim […]