atsui i atatakai - japonia-info.pl
artykuły

Dwa atsui, dwa atatakai – czym się różnią?

W japońskim mamy po dwie pary znaków zapisujących przymiotniki atsui i atatakai, które na polski tłumaczymy odpowiednio: gorący i ciepły. Kiedy użyć którego kanji? W sumie jest to dość proste, trzeba tylko zapamiętać kilka reguł: Japończycy odróżniają gorąco/ciepło powietrza (pogody) od analogicznego odczucia towarzyszącego dotykaniu czegoś, […]

rzeczowniki japońskie - japonia-info.pl
artykuły

Rzeczowniki japońskie

Rzeczowniki japońskie (名詞 meishi) nie mają rodzajów gramatycznych, nie odmieniają się liczby, a przypadki tworzą poprzez dodanie odpowiednich partykuł. Liczba rzeczowników japońskich wskazywana jest przez liczebniki (dwa, sto, osiem milionów itp..) lub zaimki liczebne (dużo, wiele itp.), albo (co zdarza […]

czasowniki japońskie - japonia-info.pl
artykuły

Czasowniki japońskie

Czasowniki japońskie (動詞 dōshi) to jedne z części mowy (obok przymiotników) podlegających w japońszczyźnie odmianie. Jednakże koniugacja japońska, w porównaniu do polszczyzny, jest mniej skomplikowana, nie tylko ze względu na większą regularność w tworzeniu form, ale również dlatego, że czasowniki japońskie nie odmieniają się przez osoby, liczby ani […]

japońskie czasowniki regularne - japonia-info.pl
artykuły

Koniugacja japońska – czasowniki regularne

Koniugacja japońska nie jest szczególnie skomplikowana. Regularne czasowniki japońskie dzielimy na dwie grupy koniugacyjne: spółgłoskowe (五段), czyli takie, których temat zakończony jest na spółgłoskę (a sama końcówka formy słownikowej to „u”), oraz samogłoskowe (一段), czyli te, których temat zakończony jest na samogłoskę „i” lub […]

partykuła wa - japonia-info.pl
artykuły

Partykuła WA – informacje podstawowe

Japońska partykuła „wa” (は) to partykuła tematu (temat zdania może być również jego podmiotem, ale nie musi). Wskazuje na znaną rozmówcom część wypowiedzi, wspiera budowanie kontekstu. Prof. Kotański zalecał początkującym tłumaczenie jej jako „jeśli chodzi o…”. Jest to niezły sposób […]

japońskie klasyfikatory - japonia-info.pl
artykuły

Klasyfikatory japońskie

Klasyfikatory to cząstki (morfemy) obligatoryjnie dodawane do liczebników podczas liczenia. Jest to zwyczaj najprawdopodobniej zapożyczony z języka chińskiego. W języku polskim występuje szczątkowo taka metoda liczenia, np. dwie pary butów albo cztery pudełka cukierków. Służy to jednak podkreśleniu tego, że dany przedmiot nie występuje pojedynczo, […]