artykuły

Wymowa japońska – podejście praktyczne

Wymowa japońska z reguły nie nastręcza Polakom większych trudności, szczególnie że już znajomość zasad uproszczonych ułatwia nam  opanowanie wymowy przybliżonej, dzięki której można mówić w sposób w miarę dla Japończyków zrozumiały i wyzbyć się maniery anglicyzowania głosek. W japońskim mamy pięć samogłosek, 17 […]